Hoạt động đào tạo

KỸ NĂNG KHAI THÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRONG CUỘC GỌI ĐẦU TIÊN

24 Tháng Tám, 2020 | 75 Lượt xem

KHAI THÁC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CÂU HỎI CƠ BẢN KHI NGHE ĐIỆN LẦN ĐẦU

  1. Anh tên gì?
  2. Bao giờ thì anh đi xem được?
  3. Anh mua cho ai?
  4. Cần mua gấp không? Vì sao?
  5. Mua để làm gì? Ở, kinh doanh, cho thuê, đầu tư bán lại,…? Kinh doanh gì?
  6. Tài chính TỐI ĐA anh dành để mua nhà là bao nhiêu? Có sẵn bao nhiêu rồi?
  7. A muốn mua khu vực nào? Vì sao muốn mua ở khu vực đó? Mở rộng ra được không?
  8. Yêu cầu về nhà của anh như thế nào? Diện tích? Mặt tiền? Vị trí? Đường xá đi lại? ô tô

hay không ô tô (Tùy vào tầm tài chính)? …..

  1. Anh đã đi xem nhà ở những đâu rồi? Xem ở đâu? Thông số thế nào? Chê điểm gì mà

không mua?

  1. Thông tin về khách: Nơi ở, nơi làm việc, làm công việc gì, gia đình có mấy người, vợ

làm ở đâu, con bao nhiêu tuổi,….

Trên đây là những câu hỏi cơ bản chúng ta cần tương tác với khách hàng một cách linh hoạt, không máy móc, thể hiện hiện chí, thiện cảm với khách hàng.
Khi có khách hàng đã tương tác khai thác thông tin khách sau đó đến quy trình hẹn dẫn khách đi xem nhà ( tìm hiểu quy trình dẫn khách tại ( https://tuyendungthienkhoi.net/hoat-dong-dao-tao/dao-tao-hoc-vien/giao-an-dao-tao-hoc-vien-1-thang/ ).

Với sứ mệnh hỗ trợ, giúp đỡ hàng triệu người lao động có thu nhập chính đáng từ nghề Môi giới Bất động sản, công ty liên tục tuyển dụng người lao động tại tất cả các quận huyện tại Hồ Chí Minh. Thông tin ứng tuyển tại: https://tuyendungthienkhoi.net/hoat-dong-dao-tao/dao-tao-hoc-vien/giao-an-dao-tao-hoc-vien-1-thang/

Chúc thành công!