Hoạt động đào tạo

QUY TẮC CHÍNH TẢ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI

26 Tháng Tám, 2020 | 75 Lượt xem

QUY TẮC CHÍNH TẢ

 

 1. Thống nhất quy tắc viết chính tả
 2. Viết hoa chữ cái đầu câu
 3. Viết hoa danh từ chỉ tên riêng

+ Tên người.

+ Tên vị trí địa lý:

– Tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung (tỉnh,

huyện, xã…) với tên riêng của đơn vị hành chính đó: Viết hoa

chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và không dùng

gạch nối. Ví dụ: Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Nam Định, thành

phố Hải Phòng,…

– Trường hợp tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ

chung kết hợp với chữ số, tên người, tên sự kiện lịch sử: Viết

hoa cả danh từ chung chỉ đơn vị hành chính đó. Ví dụ: Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Điện Biên Phủ,…

 1. Viết hoa tên cơ quan tổ chức

Viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan, tổ

chức; chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức.

VD: Công ty Bất động sản Thiên Khôi.

 1. Tên chức vụ, học vị, danh hiệu

Viết hoa tên chức vụ, học vị nếu đi liền với tên người cụ thể.

 

VD: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Lê Trung, Chuyên Viên Lan, Học viên Hương, Đầu chủ Phước, Chủ tịch Dũng, Thư ký Hà…

 1. Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm

Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên gọi ngày lễ, ngày kỷ

niệm.

VD: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

 1. Tên các loại văn bản

Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm

tiết thứ nhất tạo thành tên riêng của văn bản trong trường hợp nói

đến một văn bản cụ thể.

VD: Hợp đồng Lao động, Hợp đồng Hợp tác,…

 1. Tên các năm âm lịch, ngày tiết, ngày tết, ngày và tháng trong năm

+ Tên các năm âm lịch: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết

tạo thành tên gọi.

VD: Ất Mùi, Giáp Ngọ.

+ Tên các ngày tiết và ngày tết: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ

nhất tạo thành tên gọi.

VD: Tiết Lập xuân, tiết Đại hàn, tết Đoan ngọ, tết Trung thu, tết

Nguyên đán,…

Viết hoa chữ Tết trong trường hợp dùng để thay cho một tết cụ

thể (như Tết thay cho tết Nguyên đán).

+ Tên các ngày trong tuần và tháng trong năm: Viết hoa chữ cái đầu

của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ

số. VD: Thứ Năm, thứ Sáu, Chủ nhật, tháng Hai,… Trong trường

 

hợp dùng chữ số thì viết như sau: Thứ 5, Thứ 6, tháng 5, tháng

6,…

 

 1. Tên gọi các tôn giáo, giáo phái, ngày lễ tôn giáo

+ Tên gọi các tôn giáo, giáo phái: Viết hoa chữ cái đầu của các âm

tiết tạo thành tên gọi.

VD: Nho giáo, đạo Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo,…

+ Tên gọi ngày lễ tôn giáo: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ

nhất tạo thành tên gọi.

VD: Ngày lễ Phục sinh, lễ Phật đản,…

 1. Một số quy tắc riêng chỉ có ở Công ty Bất động sản Thiên Khôi.
 2. Viết hoa tất cả chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên

riêng: Hội Thiên Đình.

+ Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên chức vụ, hội đồng,

ban… và chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên chức năng của

chức vụ, hội đồng, ban: Hội đồng Thẩm định, Hội đồng Bảo an,

Giám đốc Nhân sự, Ban Ăn chơi,…

+ Viết hoa tất cả các chữ cái đầu trong tên phòng: Phòng Thư Ký,

Phòng Thiên Ưng, Phòng Đại Tín…

+ Một số ví dụ để các thành viên áp dụng tương tự trong bất kỳ một

văn bản, status, comment nào: Trưởng phòng Thịnh, Chuyên viên Hiệp…

 

+ Khi nhắc đến tên group trong Công ty thì viết hoa tất cả. Ví dụ:

BÍ KÍP TÂN BÌNH, PHÒNG ĐẠI TÍN – THIÊN KHÔI…

+ Tôn trọng nghề nghiệp. Các từ: “Cầu”, “Môi giới”, “Bất động

sản”: Viết đầy đủ và viết hoa trong tất cả trường hợp.

+ Thống nhất sử dụng các từ tiếng Anh: Buffet, chat, comment,

copy, email, enter, gmail, group, inbox, laptop, like, link, hot,

smartphone, status, tag, wifi. Các từ tiếng Anh khác không được

sử dụng cả văn nói và văn viết.

+ Thời gian: Không sử dụng các ký tự viết tắt tiếng Anh.

VD: 17g30, 17:30, không được viết 17h30.

Viết hoa chữ cái đầu của từ ngay sau dấu hai chấm

Tìm hiểu các khóa đào tạo tại: https://tuyendungthienkhoi.net/hoat-dong-dao-tao/dao-tao-hoc-vien/

Đăng tin bán nhà miễn phí: Batdongsansg.com.vn