Tin tức Thiên Khôi

BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI KHAI TRƯƠNG TRỤ SỞ BÌNH THẠNH

28 Tháng Tám, 2020 | 198 Lượt xem

Công ty Bất động sản Thiên Khôi khai trương trụ sở Bình Thạnh tại Lầu 5 toà nhà Golden, 473 Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Trụ sở Công ty Bất động sản Thiên Khôi tại Bình Thạnh hỗ trợ các thành viên bán nhà tại quận Bình Thạnh, Quận 1, Quận 2.

Ứng tuyển vào Bất động sản Thiên Khôi tại: https://docs.google.com/forms/d/15oeRJO7nAvjBjFsmUDC1WD3xhfbnjjLMX9aY9_4y8iY/edit
Tìm hiểu các khóa đào tạo tại Công ty Bất động sản Thiên Khôi: https://tuyendungthienkhoi.net/hoat-dong-dao-tao/
Đăng tin bán nhà miễn phí hiệu quả tại: Batdongsansg.com.vn