Tin tức Thiên Khôi

Những trường hợp tài sản gắn liền có đất không được chứng thực quyền sở hữu

23 Tháng Hai, 2021 | 87 Lượt xem

Các trường hợp tài sản gắn liền có đất không được chứng thực quyền sở hữu

Theo quy định hiện hành, khi cấp Giấy chứng quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thì một số trường hợp nhà ở, Dự án ko được chứng thực quyền với.

Về cấp Giấy chứng thực đối mang tài sản gắn liền có đất, Điều 104, Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

Tài sản gắn liền có đất được cấp Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất bao gồm nhà ở, Dự án xây dựng khác, rừng cung ứng là rừng trồng và cây lâu năm sở hữu tại thời điểm cấp Giấy chứng thực quyền tiêu dùng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền mang nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối có tài sản gắn liền có đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

như vậy, lúc cấp Giấy chứng thực thì ngoài việc chứng nhận quyền tiêu dùng đất thì người dân với thể được chứng thực quyền có tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, 1 số trường hợp tài sản gắn liền với đất lại không được chứng nhận quyền sở hữu.

hình ảnh ruộng lúa, đất nông nghiệp sát cạnh những tòa nhà cao tầng, công trình xây dựng
Theo quy định của luật pháp, tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, Dự án vun đắp khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Điều 35, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tài sản gắn liền sở hữu đất ko được chứng thực quyền mang lúc cấp Giấy chứng thực giả dụ thuộc một trong những trường sau:

1. Tài sản gắn liền sở hữu đất mà thửa đất mang tài sản đấy không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền dùng đất, quyền mang nhà ở và tài sản khác gắn liền sở hữu đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;

hai. Nhà ở hoặc Công trình vun đắp khác được vun đắp trợ thì trong thời gian xây dựng Công trình chính hoặc xây dựng bằng nguyên liệu tranh tre, nứa, lá, đất; Công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi Dự án chính và để phục vụ cho việc quản lý, dùng, vận hành Công trình chính;

3. Tài sản gắn liền sở hữu đất đã với thông tin hoặc quyết định giải tỏa, phá tháo hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước với thẩm quyền;

4. Nhà ở, Dự án được xây dựng sau thời điểm ban bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới kiểm soát an ninh những Dự án cơ sở công nghệ, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập trong khoảng sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước mang thẩm quyền chuẩn y mà tài sản được kiến lập đấy không liên quan sở hữu quy hoạch được phê chuẩn tại thời khắc cấp Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền mang nhà ở và tài sản khác gắn liền sở hữu đất;

5. Tài sản thuộc có của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

6. Tài sản gắn liền sở hữu đất ko thuộc trường hợp được chứng thực quyền có theo quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này;

7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích dùng đất trái phép.

Tóm lại, ví như thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì nhà ở, Công trình ko được chứng thực quyền với khi cấp Giấy chứng thực.